25630320 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีฝังทำลายซากสัตว์ของกลาง ที่ได้รับมอบและยึดซากสัตว์ลักลอบนำเข้า เป็นเนื้อกระบือแช่แข็งกว่า 186,955 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กักกันสัตว์เพชรบุรี ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ส่วนของกลาง กองสืบสวนและปราบปราม กรมศุลกากรได้ส่งมอบซากสัตว์ประเภทเนื้อกระบือแช่แข็ง จำนวนกว่า 139,400 กิโลกรัม ที่ยึดได้จากการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากรและกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ ให้กองสารวัตรและกักกันดำเนินการ และเจ้าหน้าที่กองสารวัตรและกักกัน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพระนครศรีอยุธยา และด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา ได้เข้าตรวจสอบ ดำเนินคดีและยึดซากสัตว์ลักลอบนำเข้า จากห้องเย็นในพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 47,555 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท อ่านรายละเอียด