25630323 1

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมจัดทำโครงการความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์ ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย​ผอ.กรป.​ ผอ.สทช.​ และผู้แทนจากสคบ.​ สสช.​ กรป.​ กค.​ และสกม. อ่านรายละเอียด