25630326 1

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุม มาตรการในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร(ASF) ของประเทศไทยครั้งที่ 1/2563 โดยมีปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด