pic04

วันนี้เสาร์ที่ 4 เม.ย.63 นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์ของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) โดยมี นายสัตวแพทย์พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ,หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ,หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และ ปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอข้อมูล ข้อเสนอแนะพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆ หลังจากนั้นได้นำตรวจเยี่ยมฟาร์มม้า โดยร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางผู้ลี้ยงม้าและตัวแทนสมาคมผู้เลี้ยงม้า เพื่อนำข้อมูลมาประกอบใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค พร้อมทั้งขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามข้อแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด ทั้งนี้พบว่า

  • อัตราการป่วยและตายของม้าลดลง
  • ผู้เลี้ยงจัดทำมุ้งกันแมลงในฟาร์มม้าเกือบ 100% (ฟาร์มม้าใน อ.ปากช่องมี 46 ฟาร์ม ทำมุ้งเรียบร้อยแล้ว 40 ฟาร์ม อีก 6 ฟาร์มอยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • มีการใช้ยาพ่นไล่แมลงร่วมกับการใช้นำ้ส้มควันไม้ไล่แมลงทุกฟาร์ม
  • มีการตั้งจุดตรวจสัตว์5จุดพร้อมกับการขอความร่วมมือผู้เลี้ยงม้าห้ามการเคลื่อนย้ายม้าเข้าออกโดยเด็ดขาด; ผลการปฏิบัติไม่มีการเคลื่อนย้ายม้าเข้าและออกแต่อย่างใด
  • หากมีม้าตายให้ฝังโดยทันที;ผลการปฏิบัติทุกฟาร์มหากมีม้าตายจะฝังโดยทันที
  • หลีกเลี่ยงการใช้แหล่งน้ำร่วมกัน ; ผลการปฏิบัติทุกฟาร์มหลีกเลี่ยงการใช้แหล่งนำ้ร่วมกัน

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ฟาร์มม้าในอำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา