25630420 2

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมหารือเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการใช้วัคซีนป้องกันโรคกาฬแอฟริกาในม้า (AHS) โดยมี นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผอ.สคบ., นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผอ.สำนักกฎหมาย, สนง.ปศข., สนง.ปศจ. จังหวัดในพื้นที่เป้าหมายการฉีดวัคซีน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้รับทราบมาตรการข้อกำหนดเงื่อนไขการฉีดวัคซีนและเน้นย้ำให้ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดเร่งทำความเข้าใจกับผู้เลี้ยงม้าในพื้นที่เป้าหมายที่จะฉีดวัคซีน ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจการใช้วัคซีนป้องกัน AHS ให้คำแนะนำการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังการฉีดวัคซีน และข้อปฏิบัติภายหลังการฉีดวัคซีนให้เป็นไปตามมาตรการข้อกำหนดเงื่อนไขการฉีดวัคซีน รวมไปถึงการเบิกจ่ายวัคซีนสำหรับสัตว์ในพื้นที่และกำชับให้ปศุสัตว์จังหวัดกำกับดูแลการใช้วัคซีน ไม่ให้เกิดการรั่วไหลไปฉีดในสัตว์นอกพื้นที่เป้าหมายตามแผนฯอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 411 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด