25630424 1

วันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ และ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 5000 แผ่นจาก คุณธนเดช ตระกูลยิ่งยง ผู้จัดการอาวุโสแผนกรัฐสัมพันธ์  และ คุณนัทชัย ใบม่วง ผู้จัดการแผนกรัฐสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการบรรษัท บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดของ covid-19 กรมปศุสัตว์จะส่งมอบหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใกล้ชิดประชาชน เช่น เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง เจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตปศุสัตว์ กองคลัง รปภ. เป็นต้น รวมไปถึงประชาชนผู้มาติดต่อราชการที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมาด้วย ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด
 
ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก )