25630505 2

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานเพื่อควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness: AHS) ในรูปแบบ GIN Conference พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ปศุสัตว์เขต 1-9 ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด