25630505 5

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563) เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ร่วมพิธีเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกรมปศุสัตว์ ได้แก่ พระพุทธอุดมสุข พระภูมิประจำกรมปศุสัตว์ และศาลตายาย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 78 ปี ในวันที่ 5 พฤษภาคม โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง รวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่น ประจำปี 2562 ในการนี้ อธิบดีกรมปศุสัตว์อ่านสารแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ครบรอบ 78 ปี จาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งมอบโอวาท ให้ขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบของที่ระลึกกรมปศุสัตว์แก่หน่วยงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม