25630505 7

วันนี้ (วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563) เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 4 ท่าน นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณหน้าเสาธง ก่อนเข้าสู่การประชุมผู้บริหารประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม