25550514 3นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา CPG for PRRS in Thailand แนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่อปัญหาโรคพีอาร์อาร์เอสในประเทศไทย Clinical Practice Guideline(CPG) for PRRS in Thailand:3rd Revision อ่านรายละเอียด