25630518 6

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาฑิต ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผชช.ดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ผชช.มนทกานติ์ จิระธันห์ และเจ้าหน้าที่ สสช. ณ ห้องประชุมม้ากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมมัากัณฐกะ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด