25630521 6

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมนายสุรเดช สมิเปรม และนายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบมุ้งขาวตาถี่ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย จำนวน 200 ม้วน ให้กับกรมการสัตว์ทหารบก โดยมีพันเอก สมรรถชัย ณ พัทลุง ผู้แทนกรมการสัตว์ทหารบก เป็นผู้รับมอบและนำไปติดตั้งที่คอกม้าของหน่วยงานพ่อแม่พันธุ์ม้าที่ใช้ในการผลิตลูกทดแทนของกรมการสัตว์ทหารบก เพื่อป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse Sickness) ตามมาตรการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าของประเทศไทย ณ ห้องรับรอง ตึกอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด