256305122 1

21 พ.ค.2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ ิข่าว3มิติ ช่อง 3 เรื่อง สถานการณ์การระบาดโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้าพร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เข้าร่วมให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ในครั้งนี้
สรุปประเด็นสัมภาษณ์ดังนี้
1. การนำเข้าม้าลายเเละสัตว์ที่เสี่ยงต่อการนำพาโรคเข้ามาในไทย ในห้วง 1-2 ปี ก่อนหน้า หรือ ช่วงปลายปี 62 ถึงต้นปี 63 มีของบริษัทใดบ้าง
2. ขั้นตอนนำเข้า ผ่านกระบวนการกักกันโรค อย่างไรหรือไม่
3. วิเคราะห์สาเหตุ กาฬโรคม้า
4. ความคืบหน้าการสืบหาต้นตอของโรค
ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้ากรมปศุสัตว์จะดำเนินงานอย่างโปร่งใส รวมทั้งคลี่คลายสถานการณ์ในระยะเวลาให้สั้นที่สุด ควบคุมสถานการณ์และจำกัดการเกิดโรคให้อยู่ในพื้นที่ ลดการสูญเสียและผลกระทบ ลดจำนวนม้าตายให้น้อยที่สุด และขอความร่วมมือ ผู้เลี้ยงม้าหากพบการเจ็บป่วยหรือตาย แจ้งสายด่วนกรมปศุสัตว์ได้ทันที ที่เบอร์โทรศัพท์ 063-225-6888
ให้สัมภาษณ์ ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด