25630525 3

วันจันทร์ที่ 25 พ.ค.63 เวลา 12.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำผลิตภัณฑ์นม UHT และผลไม้ (มะม่วงพันธุ์จินหงส์) เพื่อเติมใน โครงการ “ตู้ปันสุข” ตามนโยบายช่วยเหลือประชาชนของนายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เป็นการช่วยเหลือกันคนที่ขาดแคลนมาหยิบของจำเป็นจากตู้ได้ ส่วนผู้ใจบุญนำมาเติมใส่ไว้ได้ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาการขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการบริโภคอุปโภคในชีวิตประจำวัน แก่ประชาชนที่เดือดร้อน อันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ณ บริเวณประตูขาออก กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด