25630601 4

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 1 มิ.ย.63) เวลา 07.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีรองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ และนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล เข้าร่วมพิธี ณ ห้องโถงชั้นล่าง ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด