25630615 1

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดงานรำลึกวันก่อตั้งการบำรุงพันธุ์สัตว์ไทย ครั้งที่ 6 “93 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย” พร้อมด้วยนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ ปทุมธานี โดยมีพิธีทำบุญเลี้ยงพระ มอบรางวัลเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ และ ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสิริมงคล อ่านรายละเอียด