25630617 5

วันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมเข้าร่วมการประชุมพิจารณากฎหมายและประเภทของใบอนุญาต ที่ชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมด้วยผู้แทนจากกองอาหารและยาสัตว์, กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ, กองสารวัตรและกักกัน, สำนักกฎหมาย และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เข้าร่วม โดยมีนางอารีย์​พันธ์​ เจริญสุข​ (รองเลขาธิการ​ ก.พ.ร.)​ เป็นประธาน อ่านรายละเอียด