25550521 1นายสัตวแพทย์ทฤษดี ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านปศุสัตว์ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี อ่านรายละเอียด