25630629 2

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 พล.อ.ต.พิศณุ ไพบูลย์ รออ.904/905 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชการเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย และนายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผอ.กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย อ่านรายละเอียด