25630630 3

วันที่ 30 มิ.ย.2563เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะผู้บริหารและข้าราชการบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ประจำปี 3563 ซึ่งเป็นวัคซีน 4 สายพันธุ์ ปี 2020 ได้แก่
สายพันธุ์ที่ 1 : A/Brisbane (H1N1)
สายพันธุ์ที่ 2 : A/South Austraria (H3N2)
สายพันธุ์ที่ 3 : B/Washington (B Victoria lineage)
และ สายพันธุ์ที่ 4 : B/Yamagata lineage)
โดยได้รับความอนุเคราะห์วัคซีน และบุคลากรทางการแพทย์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

อ่านรายละเอียด