25630710 2

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้รับมอบหมายจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์รายการ "เตือนก่อนใคร" ช่อง 9 MCOT ออกอากาศวันพุธที่ 22 ก.ค. 63 เวลา 10.30 น. ในเรื่อง "การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ช่วงหน้าฝน" 
     เนื่องด้วยตอนนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อสุขภาพสัตว์และเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์ช่วงหน้าฝนได้ จากความชื้นสูง มีผลต่อภูมิคุ้มกันโรคของสัตว์ โดยโรคสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในสัตว์ช่วงหน้าฝน ดังนี้
     1. โรคสำคัญในสัตว์ปีก 2 โรค
      1.1 โรคนิวคาสเซิล เกิดได้ในสัตว์ปีก ส่งผลต่ออุตสาหกรรมการผลิตสัตว์ปีก สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีรายงานการพบโรคนิวคาสเซิล
      1.2 โรคไข้หวัดนก เกิดจากเชื้อไวรัส  ในปัจจุบันประเทศไทยไม่มีรายงานการพบโรคไข้หวัดนก
      2. โรคสำคัญในสัตว์เคี้ยวเอื้อง 3 โรค
     2.1 โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) เกิดในสัตว์กีบคู่ ได้แก่ วัว ควาย แพะ แกะ และสุกร จากเชื้อไวรัส โดยการสัมผัสเชื้อโดยตรงและจากยานพาหนะที่ปนเปื้อนเชื้อ สามารถป้องกันได้โดยการทำวัคซีน
     2.2 โรคเฮโมราจิกเซฟติซีเมียหรือโรคคอบวม เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พบมากในวัวและควาย ติดทางสิ่งคัดหลั่ง เชื้อสามารถปนเปื้อนอาหารและน้ำ สามารถป้องกันโดยการทำวัคซีนทุกปี โดยในปี 2563 ยังไม่พบรายงานการเกิดโรคในประเทศไทย
     2.3 โรคไข้ขาดำหรือ Black leg เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สัตว์ติดจากกินอาหารปนเปื้อนเข้าไป พบการระบาดล่าสุดช่วงฤดูฝนปี 2562 แต่ในปี 2563 ยังไม่พบรายงานการเกิดโรคในประเทศไทย ป้องกันโดยการทำวัคซีนทุก 6 เดือน
     3. โรคสำคัญในสุกร 3 โรค
     3.1 โรคพีอาร์อาร์เอส จากเชื้อไวรัส ติดโดยการสัมผัสเชื้อโดยตรง มีผลต่อระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ สามารถป้องกันโดยการทำวัคซีน
     3.2 โรคอหิวาต์สุกร (CSF) จากเชื้อไวรัส ไม่มียารักษา สามารถป้องกันโดยการทำวัคซีน
     3.3 โรคปากและเท้าเปื่อย สามารถป้องกันโดยการทำวัคซีน
     4. โรคสำคัญในสัตว์เลี้ยง 5 โรค
      4.1 โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน จากเชื้อไวรัส ไม่มีทางรักษา สามารถป้องกันโดยการทำวัคซีนตั้งแต่ 2-4 เดือน ทำการกระตุ้น และฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี
     4.2 โรคไข้หวัด จากเชื้อไวรัส ติดทางการหายใจ
     4.3 โรคฉี่หนู เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน จากเชื้อแบคทีเรีย มีหนูเป็นตัวพาหะอมโรค 
    4.4 โรคไข้หัดสุนัข จากเชื้อไวรัส ติดทางหายใจและสัมผัสสิ่งคัดหลั่ง มีอาการทางระบบหายใจและทางเดินอาหาร สามารถป้องกันโดยการทำวัคซีน
     4.5 โรคลำไส้อักเสบ จากพยาธิ เชื้อบิด แบคทีเรีย หรือไวรัส อาการรุนแรงจากเชื้อไวรัส ติดทางสิ่งคัดหลั่ง ทำให้อุจจาระมีเลือดปนเยื่อเมือกลำไส้ สามารถป้องกันโดยการทำวัคซีน
    กรมปศุสัตว์ ขอความร่วมมือให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศไทย กรณีพบสัตว์ป่วย ตายผิดปกติ หรือสงสัยเกิดโรคระบาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่โดยด่วน ได้ทางช่องทาง Application DLD4.0 หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ โทร 063-225-6888 เพื่อเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะได้ตรวจสอบสาเหตุ เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ และป้องกันควบคุมการกระจายโรคได้โดยเร็วต่อไป ณ ห้องซุ้มเรือนแก้ว ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด