25630715 5

วันที่ 10 ก.ค. 63 เวลา 16.00น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง พร้อมรับฟังอุปสรรค ปัญาหาการดำเนินงาน และให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยนายศักดา ประจักษ์บุญเจษฎา ผู้อำนวยการศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พืชอาหารสัตว์ลำปาง จังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียด