25630803 3

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้โอวาทแก่ข้าราชการบรรจุใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นข้าราชการที่ดี พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระพิรุณ , ห้องประชุมห้องม้ากัณฑะกะ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด