25630810 3

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่จากกองคลัง เข้าหารือการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2563 พร้อมดูสถานที่บริเวณวัดโดยรอบ เพื่อเตรียมการด้านสถานที่ กำหนดระยะเวลาในพิธี ร่วมกับ พระปลัดชูศักดิ์ ญาณสวโร , นายเจตน์ จันทรสาร เจ้าหน้าที่สำนักวัฒนธรรมจังหวัดตราด​, นายประหยัด เข่งค้า (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) , นายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด) และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตจังหวัดตราด ณ วัดโยธานิมิต พระอารามหลวง ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด จ.ตราด อ่านรายละเอียด