25630810 5

วัน​ศุกร์​ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา​ 10.30 น.​ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนายประหยัด เข่งค้า (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ร่วมรับชมการสาธิตคอกกักสัตว์แบบเคลื่อนที่​ เพื่อใช้ในการฉีดวัคซีน (ในรูปแบบใหม่) โดยมีนายจิรโรจน์ ระวีวัฒน์ (หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตราด) เป็นผู้คิดค้นดัดแปลง​ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ให้มีความสะดวกในการขนย้าย ลดต้นทุน และมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นต่อการปฎิบัติงาน ณ ด่านกักกันสัตว์ตราด จังหวัดตราด อ่านรายละเอียด