25630813 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยนายสมเกียรติ กรอบแก้ว (รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) และผู้แทนจากสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ และสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมี นายพิศาล​ พงศาพิชณ์ รองปลัดกระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ เป็นประธาน อ่านรายละเอียด