25630818 4

วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.59 น. นายสัตวแพทย์สรวิศธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมี นายทวีจงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับ นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงาน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการของสัตวแพทย์ไทยและบุคลากรทุกภาคส่วน โดยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์เบื้องต้น แก่ประชาชนและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกล  อ่านรายละเอียด