25630819 5

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามสรุปผลสำเร็จการดำเนินงานกลุ่มภารกิจต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ โดยมี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.สำนัก / กอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด