25630827 2

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ นายกำธร บุญทอง ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา และนายจักรพงษ์ ขานโบ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง อ่านรายละเอียด