25630827 3

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่วิถีปศุสัตว์ไทย โดยมี น.สพ. ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม ซึ่งในงานมีการนำเสนองานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ และท่านรองฯได้ให้นโยบายการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฯ ณ โรงแรมพาร์คอินน์สระบุรี อ.เมือง จ.สระบุรี อ่านรายละเอียด