S 54435895

วันที่ 14 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานโดดเด่นของกรมปศุสัตว์ โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ได้จัดนิทรรศการด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การตลาดสินค้าปศุสัตว์ออนไลน์ และนิทรรศการนมหน้าฟาร์ม มีการนำเสนอเมนูกาแฟสดนมสด ชานมสด ชาเขียวนมสด นมชมพู นอกจากนั้นยังมีผู้ประกอบการจากสินค้าปศุสัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI "ไข่เค็มไชยา ฟาติมะฮ์" ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาการติดตามผลสำเร็จการดำเนินงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2563 และมอบนโยบายการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 (เขต 8 และ 9) โดยการขับเคลื่อนและภารกิจในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ ณ โรงแรมร้อยเกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มาของข้อมูล : กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์