25630926 1

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน “JOB EXPO THAILAND 2020” ซึ่งจัดขึ้นโดย กรมแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนเข้าร่วมงาน เพื่อรับสมัครงานและประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวรายงาน ภายในการจัดงานแบ่งออกเป็น 6 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

  1. กิจกรรมนิทรรศการเทิดพระเกียรติศาสตร์แห่งพระราชา ศาสตร์แห่งความพอเพียง พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย
  2. กิจกรรม Platform “ไทยมีงานทำ”
  3. กิจกรรมไทยไม่ทิ้งกัน ล้านงานเพื่อล้านคน คนหางาน งานหาคน
  4. กิจกรรมรวมใจ สร้างงาน พัฒนาอาชีพ
  5. กิจกรรมนวัตกรรมและอินโนเวชั่น และ
  6. กิจกรรมบนเวที

ในส่วนของกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในบูธของกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้ร่วมจัดกิจกรรม “กรมปศุสัตว์สร้างอาชีพ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อสร้างอาชีพสู่ตลาด New Normal" โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ซึ่งนำเสนอถึง (*)การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เพื่อสร้างอาชีพสู่ตลาด New Normal ในเมนูต่างๆ เช่น สลัดโรลไส้แฮม/หมูยอ/ไส้กรอก​ (*)นิทรรศการนมหน้าฟาร์มสร้างอาชีพกับเมนู Brown sugar นมสด, (*)การเรียนรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ออนไลน์ด้วย “DLD PRODUCTS LIBRARY ONLINE” (*) การสมัครเข้าอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างอาชีพในหลักสูตรต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 28 กันยายน 2563

ณ บูธกรมปศุสัตว์ หมายเลข 392 ฮอลล์ 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด