512072

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียและการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ชาญชัย จุลโลบล ปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี หัวหน้าส่วนราชการกรมปศุสัตว์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ลานเอนกประสงค์ บริษัทฮอลแลนด์มิลล์ จำกัด ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์