25631104 2

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ H.E.Mr.Taha Macpherson เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และผู้แทนจากกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ เข้าร่วมหารือในประเด็นการจัดสรรโควต้าการนำเข้าน้ำนมโค และครีม โดยในการหารือได้มีการชี้แจงในเรื่องขั้นตอน ข้อกำหนดและแนวทางในการจัดสรรโควต้าการนำเข้าน้ำนมโค และครีมของประเทศไทย ตอบข้อซักถาม และรับข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ายในเรื่องการดำเนินการจัดการ และนำเข้าน้ำนมโคและครีม ส่งเสริมให้การค้าระหว่าง 2 ประเทศดำเนินไปได้อย่างราบรื่นต่อไป ณ ห้องประชุมม้ากัณฑะ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด