25631110 1

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยในการเลี้ยงปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม (หัวหน้ากลุ่มวิชาการด้านปศุสัตว์) , นายวิศาล ศรีสุริยะ (ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร) , นายสมเกียรติ เพชรวาณิชกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตวัคซีน โรคปากและเท้าเปื่อย) และผู้แทนจากกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , สำรักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ , สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ , กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ , สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และกลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม อ่านรายละเอียด