25631116 1

วันพฤหัสบดี​ที่​ 12​ พฤศจิกายน​ 2563​ เวลา​ 13.00 น.​ นายสัตวแพทย์สรวิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรมปศุสัตว์​ มอบหมาย นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2564 และมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยมี นายสัตวแพทย์สาโรช งามขำ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์​ หัวหน้าศูนย์ สถานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง​ ในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม​ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน​และความก้าวหน้าการดำเนินงานของปีงบประมาณ​ พ.ศ.​ 2563 อ่านรายละเอียด