25631118 1

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการควบคุมโรค African Horse Sickness ในม้าลาย โดยมี นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กม ผู้แทน ผอ.สคบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมแนวทางการสำรวจโรคและติดตามสถานะโรค AHS ในฝูงม้าลาย ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิล์ด มีนบุรี การจัดทำวัคซีนเพื่อควบคุมโรค AHS / การทดลอง - ทดสอบวัคซีน และมาตรการเพิ่มเติมในการสร้างความเชื่อมั่นในการควบคุมและป้องกันโรค ประชุม ณ ห้องประชุม พระพิรุณ ตึกอำนวยการชั้น 1 กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด