25631125 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ Mr. Petros Sourmelis อัคราชทูตที่ปรึกษา หัวหน้าการค้าและเศรษฐกิจ สำนักงานสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย พร้อมคณะฯ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และประชุมหารือฯ โดยผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

เนื่องด้วยหัวหน้าการค้าและเศรษฐกิจของสำนักงานสหภาพยุโรปคนเก่าหมดวาระประจำการหัวหน้าการค้าฯคนใหม่มารับตำแหน่งแทนจึงเข้าพบแนะนำตัวติดตามประเด็นต่างๆและหารือความร่วมมือในด้านเทคนิคและด้านการค้าสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดีและประสานความร่วมมืออย่างดีในการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปต่อไปในอนาคต อ่านรายละเอียด