25631130 3

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานตามภารกิจของหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ของคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ , ปศุสัตวเขต 5 และคณะเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน ร่วมต้อนรับ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ​นำโดย​น.ส.นภัสสร แนววงศ์ (ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2) และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณ เข้าตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงาน อ่านรายละเอียด