25631218 5

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์  โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมการพัฒนาแผนกลยุทธ์ใหม่สำหรับ โครงการ R-FETPV เพื่อกำหนดกรอบแผนงานและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ สำหรับการดำเนินการในช่วง 5 ปีข้างหน้า และส่งเสริมความร่วมมือและการสนับสนุนจากพันธมิตรในประเทศและระหว่างประเทศ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด