25631223 1

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ต้อนรับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ 3 สมาคม สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 2 สหกรณ์ ผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อยที่เข้าแสดงความขอบคุณกรมปศุสัตว์ ที่ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำและปรับสมดุลไก่ไข่ ทำให้เกษตรกรรายย่อยสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ได้ต่อไป  และอวยพร ให้กำลังใจกรมปศุสัตว์ในการทำงานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งประเทศต่อไป 
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด