25631230 1

วันที่ 30 ธ.ค. 2563 เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2564  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดโอกาสให้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ นายสุรเดช สมิเปรม นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และนางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ พ.ศ. 2564 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย. ดร.เฉลิมชัย ได้อวยพรให้กรมปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานด้านปศุสัตว์ให้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงเนื่องจากที่ผ่านมากรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเยี่ยมในการควบคุมและป้องโรคด้านปศุสัตว์ได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรผ่านโครงการ

 

สุดท้ายนี้ขอให้ข้าราชการกรมปศุสัตว์ทุกคนทุกท่านในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยและสัมฤทธิผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ อ่านรายละเอียด