25640119 1

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมพิจาณาข้อเสนอโครงการองค์กรภาคประชาชนผ่านหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน ฯ พ.ศ.2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดังนี้ น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายกฤติพิพัฒน์ รัตนนาวินกุล (ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) , นายบุญรอด พัฒนไพศาล (รักษาราชการแทนปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร) พร้อมด้วยผู้แทนจากกองแผนงาน, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ และกองคลัง อ่านรายละเอียด