25640319 1

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมหารือการพิจารณาโครงการพัฒนาและปรับปรุงดินในแปลงหญ้า สำหรับการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืน จังหวัดสงขลา ในพื้นที่อำเภอจะนะ และอำเภออื่นๆในจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย น.สพ.เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต (ผู้อำนวยการกองแผนงาน) , นายวิวัฒน์ ไชยชอุ่ม (ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์) , น.สพ.กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ (ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา) ผู้แทนจากสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ และสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ โดยหารือร่วมกับทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) นำโดย ดร.หิมาลัย ผิวพรรณ อ่านรายละเอียด