25640714 2

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ แก่ผู้แทนของทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท ราชเทวี โดยมี นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรมร่วมกิจกรรมรับมอบในครั้งนี้ ณ อาคารสำนักงานเลขานุการกรม กรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด