25640728 1

อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมรองอธิบดีกล่าวอาเศียรวาทเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 https://youtu.be/UkvI-Sn3XrY?list=PLfIvHLvCaeoEmKhdlodaY_95RyQtYzozk

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม