25640831 4

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้สัมภาษณ์ประกอบการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการจ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการสร้างเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ โดยเนื้อหาทั้งหมด 5 ตอน ประกอบด้วย 1. การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 2. การทำอาหาร/ขนมอบสำหรับสุนัข 3. การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (Food Truck & Milk Truck) 4. ตำนานไส้กรอกกรมปศุสัตว์ และ 5. การทำฟาร์มจิ้งหรีดมาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ณ ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. /ข่าว คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด