25640910 2

 วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดี โดยมีนายสัตวแพทย์เลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ อ่านรายละเอียด