25640914 4

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ให้สัมภาษณ์สื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง หญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านปศุสัตว์ อ่านรายละเอียด