25641007 2

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางและท่าทีการเจรจาเกี่ยวกับการรับรองระบบการผลิตสุกรและผลิตภัณฑ์ของราชอาณาจักรสเปน และการตรวจประเมินทางไกลของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยมี น.สพ. วัชรพล โชติยะปุตตะ ผอ. กรป. พร้อม น.สพ. ประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสในสัตว์ปีก สพ.ญ. ดร. ฉันทนี บูรณะไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิตจากเนื้อสัตว์ พร้อมด้วยผู้แทนจาก กรป. กสก. ณ ห้องประชุมพุทธอุดมสุข ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ พญาไท อ่านรายละเอียด